Spis treści

1. Postanowienia wstępne

2. 

1. Postanowienia wstępne

1.1 Definicje

SKLEP INTERNETOWY – aplikacja udostępniona w obrębie domeny haumiau.com.pl umożliwiająca składanie zamówień na towary w niej udostępnione.

HAU-MIAU – firma „P.H.U HAU-MIAU – Magdalena Szkonter” prowadząca sklep internetowy haumiau.com.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, identyfikująca się numerem NIP PL 6441069538 oraz REGON 277824031 Działalność gospodarcza wykonywana jest w punkcie handlowym pod adresem ul. Główna 24, 41-215 Sosnowiec.

REGULAMIN – niniejszy dokument, który określa wszelkie zasady obowiązujące obie strony transakcji.

ZAMÓWIENIE – przesłana do firmy HAU-MIAU lista produktów – wraz z cenami, formą jej realizacji oraz dodatkowym informacjami. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia w obrębie sklepu internetowego. Każde zamówienie opatrzone jest własnym, niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym.

REJESTRACJA – proces polegający na przekazaniu swoich danych osobowych firmie HAU-MIAU celem realizacji zamówień w obrębie sklepu internetowego. Po zakończeniu rejestracji klient otrzymuje dostęp do swojego konta.

LOGOWANIE – proces polegający na podaniu swoich danych logowania (login lub email oraz hasło), dzięki czemu klient otrzymuje dostęp do swoich danych oraz zamówień.

KLIENT – osoba zarejestrowana, mająca możliwość składania zamówień w sklepie haumiau.com.pl.

PUNKT HANDLOWY – lokal w którym prowadzona jest przez firmę HAU-MIAU sprzedaż detaliczna.

PRZEWOŹNIK – firma poprzez usługi której następuje doręczenie do klienta zamawianych w sklepie internetowym towarów.

DNI ROBOCZE – poniedziałek – piątek w godzinach pracy firmy- , za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni w których firma nie prowadzi wysyłki – np. na czas inwentaryzacji lub innych o których informuje w komunikatach na stronach sklepu. 

1.2 Informacje podstawowe

Złożenia zamówienia w sklepie internetowym haumiau.com.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zamówieniu (asortyment, ceny, forma i koszty dostawy). Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji ze strony firmy HAU-MIAU jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy kupna – sprzedaży obowiązującej obie strony transakcji. Momentem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zmiana statusu zamówienia na „Przygotowanie zamówienia” lub „Oczekiwanie na wpłatę”. Za moment zakończenia realizacji zamówienia uznaje się zmiana statusu zamówienia na „Odebrane” lub „Wysłane”.

1.3 Ceny Prezentowane w sklepie ceny są cenami brutto, chyba że w danym miejscu wyraźnie zaznaczona jest cena netto. Ceny wyrażone są w polskich złotych. Promocyjne ceny prezentowane w sklepie internetowym dotyczą ograniczonej ilości produktów. Promocje trwają do ich terminowego zakończenia, lub do wyczerpania zapasów magazynowych towaru. Część towarów posiada ograniczenie maksymalnego rabatu jaki może być naliczony na dany produkt w czasie składania zamówienia.

2. Realizacja zamówień oraz warunki korzystania

2.1 Warunki korzystania ze sklepu internetowego Rejestracja oraz każdorazowe złożenie zamówienia w sklepie internetowym wiąże się z akceptacją postanowień regulaminu w brzmieniu aktualnym na moment składania zamówienia. Technicznymi wymaganiami niezbędnymi do współpracy z systemem teleinformatycznym są: posiadanie dostępu do sieci Internet, możliwości odbierania poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari w możliwie najaktualniejszych wydaniach). Do zrealizowania zamówienia konieczne jest podanie prawidłowego adresu dostawy w Polsce. Na dzień dzisiejszym zamówienia wysyłkowe nie są realizowane za granicę. W momencie składania zamówienia (lub w momencie wcześniejszej rejestracji) należy podać dane konieczne do jego realizacji (imię i nazwisko oraz ew. nazwę firmy w przypadku wysyłki na adres firmowy, dane adresowe oraz numer telefonu i adres e-mail). Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się w sekcji 6. regulaminu. Standardowym dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu jest paragon fiskalny wystawiany zazwyczaj w dniu wysyłki. Na życzenie klienta może być wystawiona faktura VAT. Paragony i faktury wystawiane są na pełną wpłaconą kwotę – tj. na sumę kosztów zakupów towarów oraz kosztów wysyłki. Dokumenty zakupu wysyłane są wraz z zamówieniem.